IZRADA PLANA ZAŠTITE OD POŽARA

03zop

plan zastite od pozaraPlan zaštite od požara su obavezni da donesu subjekti razvrstani u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara koji sadrži naročito:
 
• prikaz postojećeg stanja zaštite od požara;
• procenu ugroženosti od požara;
• organizaciju zaštite od požara;
• predlog tehničkih i organizacionih mera za otklanjanje nedostataka i unapređenje stanja zaštite od požara;
• proračun potrebnih finansijskih sredstava;
• propisane proračunske i grafičke priloge.
 
U Planu zaštite od požara, pored navedenih bliže se prikazuju i podaci o broju vatrogasaca, tehničkoj opremljenosti i obučenosti vatrogasne jedinice, odnosno organizaciji preventivnih mera zaštite od požara, stalnog dežurstva i podaci o broju stručno osposobljenih lica za sprovođenje zaštite od požara.
 
Na Plan zaštite od požara pribavlja se saglasnost Ministarstva.