VOĐENJE POSLOVA UPRAVLJANJA OTPADOM

07uo

vodjenje poslova upravljanja otpadomSvako preduzeće, koje u okviru svoje delatnosti, proizvodi, odnosno stvara (generiše) otpad, dužno je da svoje poslovanje uskladi sa Strategijom upravljanja otpadom, Zakonom o upravljanju otpadom i svim podzakonskim aktima koji se odnose na sistem upravljanja otpadom.

Uspostavljanje jedinstvenog sistema upravljanja otpadom zahteva poznavanje procesa nastajanja, rukovanja, skladištenja, transporta, tretiranja, odlaganja i nadzor nad tim aktivnostima.

Otpadom se upravlja integrisano, pri čemu se pažnja posvećuje:

• preventivnim merama u cilju smanjenja količina otpada
• identifikaciji otpada
• sakupljanju, razvrstavanju
• evidentiranju
• skladištenju
• kontrolisanom kretanju u okviru postrojenja
• bezbednom transportu na mesto tretmana
• efikasnom iskorišćenju i
• bezbednom odlaganju uz što manje štete po životnu sredinu.

Upravljanje otpadom u preduzeću u svemu treba da bude usaglašeno sa postojećom zakonskom regulativom u Republici Srbiji. Da bi se poslovanje usaglasilo sa zakonskom regulativom, neophodno je preduzimanje mera, koje u najkraćem roku i bez mnogo ulaganja, mogu dovesti do dobre prakse upravljanja otpadom.

Pored ovih mera, neophodno je, pre svega, prilagođavanje propisima skladišta za opasan otpad i sekundarne sirovine. Prioritet u rešavanju trebalo bi dati problemima vezanim za opasan otpad.

Preduslov za dobru praksu upravljanja otpadom je aktivno zalaganje rukovodstva, i svih zaposlenih na realizaciji predviđenih aktivnosti.