UVOD
 
tahografi uvodU okviru preduzeća REMONTNI CENTAR postoji i radi Radionica za tahografe, kako u mestu sedišta preduzeća, Užice, Radnička 11, tako i u izdvojenim poslovnim jedinicama u Novom Pazaru, na lokaciji Glušči - Šaćirovac i u Čačku, na lokaciji Kulinovačko polje bb.

Osnovna delatnost radionice je ugradnja i podešavanje tahografa, kontrola i pregled tahografa, opravka i demontaža tahografa i provera tačnosti postavljene brzine graničnika brzine.

Pregled i ispitivanje tahografa vrše obučeni tehničari koristeći se savremenom opremom. Prilazne saobraćanice objekata su dimenzija koje ispunjavaju uslove za vozila najvećih gabarita i najveće nosivosti, sa nesmetanim uključivanjem na javni saobraćajni put.

REMONTNI CENTAR, u svim svojim radionicama, pruža korisnicima sledeće usluge:
• Pregled i ispitivanje analognih i digitalnih tahografa
• Preuzimanje i prenos podataka iz memorije digitalnog tahografa i sa kartice vozača
• Servis
• Prodaja