TAHOGRAFI

Tahografi

 
tahograf_pr.jpgREMONTNI CENTAR u svojoj ponudi ima veliki izbor novih i remontnovanih tahografa, sa garancijom, koji se u našem servisu veoma brzo i kvalitetno mogu ugraditi u Vaše vozilo. U našoj ponudi možete pronaći i sonde i davače standardnih dužina, sajle, adaptere, kablove i konekcije za sve vrste vozila.
bazdarenje.jpgObaveza svakog vozača je da jednom godišnje izvrši baždarenje tahografa. Baždarenje tahografa podrazumeva sledeće aktivnosti:

• spoljašnji pregled i identifikacija tahografa;
• određivanje koeficijenta vozila "w" sa savremenom opremom i efektivnog obima pogonskih točkova "l";
• provera rada tahografa (otklon kazaljke u celom opsegu skale, rad brojčanika, ispravnost osvetljenja skale, uključivanje signalizacije, ispravno funkcionisanje uređaja za beleženje promene vozača, ispravno funkcionisanja dodatnih sklopova u tahografu i dr.), odnosno kalibracija digitalnih tahografa;
• provera satnog mehanizma, brzinomera, daljinomera, odnosno utvrđivanje da li je prikaz vremena, brzine i pređenog puta u okviru dozvoljenih odstupanja;
• usklađivanje koeficijenta vozila "w" i konstante tahografa "k".

 
Nakon obavljenog ispitivanja izdaje se Sertifikat (Uverenje) o ispravnosti tahografa i informativna nalepnica o izvršenom baždarenju.
citac.jpgREMONTNI CENTAR obavlja popravku svih vrsta tahografa i zamenu delova isključivo originalnim delovima sa propisanim instrumentima. Na zamenjene delove korisnik dobija garanciju u trajanju od šest meseci.