PRENOS PODATAKA IZ TAHOGRAFA

094tah

prenos podatakaPod digitalnim tahografom podrazumeva se uređaj koji beleži, čuva, prikazuje, štampa podatke i omogućava preuzimanje podataka. Svi podaci sa tahografa vozila u koja je ugrađen digitalni tahograf i kartice vozača, moraju se redovno preuzimati i čuvati najmanje 24 meseca nakon njihovog evidentiranja.

Pod redovnim preuzimanjem podataka sa digitalnog tahografa smatra se preuzimanje podataka najmanje jednom u 60 dana, a sa kartica vozača najmanje jednom tokom 21 dana u kojima je vozač upravljao vozilom.

Radionice za tahografe preduzeća REMONTNI CENTAR, svojim saradnicima pružaju usluge:
• prenos podataka iz kartice vozača,
• prenos podataka iz memorije digitalnog tahografa,
• očitavanje tahografskih listića i obradu podataka preuzetih sa kartice vozača i iz digitalnog tahografa,
• izrada izveštaja o radu vozača i vozila,
• arhiviranje i čuvanje preuzetih podataka ,
• dostavu izveštaja obrađenih podataka iz kartice vozača i memorije tahografa.