BAŽDARENJE
bazdarenje.jpgObaveza svakog vozača je da jednom godišnje izvrši baždarenje tahografa. Baždarenje tahografa podrazumeva sledeće aktivnosti:

• spoljašnji pregled i identifikacija tahografa;
• određivanje koeficijenta vozila "w" sa savremenom opremom i efektivnog obima pogonskih točkova "l";
• provera rada tahografa (otklon kazaljke u celom opsegu skale, rad brojčanika, ispravnost osvetljenja skale, uključivanje signalizacije, ispravno funkcionisanje uređaja za beleženje promene vozača, ispravno funkcionisanja dodatnih sklopova u tahografu i dr.), odnosno kalibracija digitalnih tahografa;
• provera satnog mehanizma, brzinomera, daljinomera, odnosno utvrđivanje da li je prikaz vremena, brzine i pređenog puta u okviru dozvoljenih odstupanja;
• usklađivanje koeficijenta vozila "w" i konstante tahografa "k".

 
Nakon obavljenog ispitivanja izdaje se Sertifikat (Uverenje) o ispravnosti tahografa i informativna nalepnica o izvršenom baždarenju.