TAHOGRAFI

Tahografi

rcvadozvolaRadionica za tahografe privrednog društva Remontni centar doo Ogranak  Valjevo na adresi: Vladike Nikolaja bb - DUPLE TRAKE, STOVARIŠTE SUBOTIĆ.
Radionica je dobila je ovlašćenje da obavlja poslove pregleda i ispitivanja analognih i digitalnih tahografa.
 
Poslovi novootvorene radionice obuhvataju pružanje sledećih usluga:
• ugradnja i podešavanje tahografa,
• kontrola i pregled tahografa,
• opravka i demontaža tahografa,
• provera tačnosti postavljene brzine graničnika brzine,
• prenos podataka iz kartice vozača,
• prenos podataka iz memorije digitalnog tahografa,
• očitavanje tahografskih listića i obradu podataka preuzetih sa kartice vozača i iz digitalnog tahografa,
• izrada izveštaja o radu vozača i vozila,
• arhiviranje i čuvanje preuzetih podataka,
• dostavu izveštaja obrađenih podataka iz kartice vozača i memorije tahografa…
 
    Sve informacije o pregledu i ispitivanju analognih i digitalnih tahografa na vašem vozilu u radionici za tahografe „Remontni centar„ doo u Valjevu, možete dobiti na brojeve telefona: 014/244-834, 064/86-28-753, 064/86-28-754
 
 
 
 
tahografi uvodU okviru preduzeća REMONTNI CENTAR postoji i radi Radionica za tahografe, kako u mestu sedišta preduzeća, Užice, Radnička 11, tako i u izdvojenim poslovnim jedinicama u Novom Pazaru, na lokaciji Glušči - Šaćirovac i u Čačku, na lokaciji Kulinovačko polje bb.

Osnovna delatnost radionice je ugradnja i podešavanje tahografa, kontrola i pregled tahografa, opravka i demontaža tahografa i provera tačnosti postavljene brzine graničnika brzine.

Pregled i ispitivanje tahografa vrše obučeni tehničari koristeći se savremenom opremom. Prilazne saobraćanice objekata su dimenzija koje ispunjavaju uslove za vozila najvećih gabarita i najveće nosivosti, sa nesmetanim uključivanjem na javni saobraćajni put.

REMONTNI CENTAR, u svim svojim radionicama, pruža korisnicima sledeće usluge:
• Pregled i ispitivanje analognih i digitalnih tahografa
• Preuzimanje i prenos podataka iz memorije digitalnog tahografa i sa kartice vozača
• Servis
• Prodaja    

 
tahograf_obuka.jpgNaš sistem obuke obuhvata sve aspekte operativnog rada sa tahografima u kombinaciji sa propisima. Nakon obuke mi smo vam na raspolaganju za sve vrste podrške – dokumentacija, stupanje na snagu novih propisa i njihov uticaj na svakodnevni rad, savetodavna i stručna podrška u slučaju prijava ili sudskih postupaka.

Оbuka za rukovodioce i vozače obuhvata sledeće celine:
 
• Pravilno korišćenje tahografa, tahografskog listića i digitalnog tahografa
• Detaljni prikaz zakonskih propisa koji su na snazi i njihov uticaj na svakodnevne radnje i situacije
• Prikaz tipičnih grešaka u radu vozača koje prouzrokuju prijave i kazne za vozača i preduzeća
• Detaljne procedure i postupci pri radu sa digitalnim tahografima
 
 
analogni_tahografi.jpgObuka je namenjena svim vozačima koji upravljaju vozilima opremljenim tahografom i ima za cilj edukaciju vozača za pravilnu upotrebu tahografa. Nepoznavanje pravilog načina upotrebe tahografa i ostalih propisa može doneti veliku štetu kako vozaču tako i poslodavcu kao korisniku vozila.
 
digitalni_tahografi.jpg
 
Obuka se izvodi prema odobrenom programu obuke , kao oblika  stručnog obrazovanja.
Izvod iz mišljenja o programu obuke:
misljenje.jpg
Obuke vozača se izvode svakog meseca. Prijava kandidata isključivo putem fax ili emaila .