SAVETNIK ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA

13stot

 

 001002

 

                       

ADR SAVETNIK

Remontni centar doo ima Savetnika za transport opasnog tereta koji poseduje Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta i u skladu sa tim pruža sledeće usluge:

 • obavljanje poslova savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta;
 • obuka rukovaoca opasnim materijama
 • uputstva za pravilno označavanje vozila koja prevoze opasan teret;
 • izrada uputstava za postupanje sa opasnim materijama u skladu sa propisima.

Savetnik za bezbednost u transportu opasnog tereta je lice koje u javnom preduzeću, privrednom društvu, drugom pravnom licu ili kod preduzetnika obavlja poslove kojima se obezbeđuje primena propisa u transportu opasnog tereta, koje ima sertifikat o stručnoj osposobljenosti i koje je poslodavac aktom odredio da obavlja te poslove.

 

004

 

KO MORA DA ANGAŽUJE SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNOG TERETA?

Savetnik za bezbednost u transportu opasnog tereta ima opšti zadatak da pronađe najbezbedniji način otpreme opasnog tereta uzimajući u obzir propise prevoza i njihovog unapređenja u primeni.

Svako preduzeće mora imati angažovanog najmanje jednog Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta:

 

 • Ako njihova delatnost obuhvata transport ili pakovanje povezano sa prevozom, utovarivanje, punjenje ili istovarivanje opasne robe;
 • Korisnik kontejner cisterne ili prenosive cisterne;
 • Organizator transporta i davalac usluge pretovara pri promeni vida saobraćaja u transportu opasnog tereta.

 

Svako preduzeće ili preduzetnička radnja čija je delatnost vezana za transport opasnog tereta u drumskom saobraćaju ili s tim u vezi pakovanje, manipulacija, punjenje, utovar ili istovar mora da imenuje savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta, čiji se zadatak sastoji u tome da pomogne u sprečavanju rizika. Ovo znači da su svi prevoznici koji vrše prevoz ADR robe, benzinske pumpe, proizvođači hemikalija, boja, lakova i dr., kao i svi drugi koji vrše organizovanje transporta opasne robe i materija, dužni da angažuju Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta.

Angažovanjem Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta u mogućnosti ste da uštedite na troškovima prevoza, da u kratkom roku obezbedite potrebnu transportnu dokumentaciju, kao i da utičete na to da se rizici koji nastaju pri radu sa opasnim teretom svedu na minimum.

Učesnik u transportu opasne robe je privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji je pošiljalac, prevoznik, primalac, utovarilac, paker, punilac, korisnik kontejner-cisterne, odnosno prenosive cisterne, korisnik kola cisterne, upravljač železničke infrastrukture, istovarilac, organizator transporta, kao i svako privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik čija delatnost obuhvata pripremu za transport i transport opasne robe.

 

005

 

DUŽNOSTI SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNOG TERETA:

 • kontroliše i nadgleda način na koji učesnici u transportu opasnog tereta postupaju sa opasnim teretom, a u skladu sa obavezama utvrđenim ADR-om, zakonom i drugim propisima;
 • obaveštava odgovorna lica rukovodstva učesnika u transportu opasnog tereta o obavezama koje su utvrđene propisima   transportu opasnog tereta i o načinu njihovog izvršavanja;
 • obučava zaposlene koji rukuju opasnim teretom, u skladu sa propisima ADR-a i Zakona o transportu opasne robe.

 

 

ZADACI SAVETNIKA U ODNOSU NA DELATNOST PREDUZEĆA:

 • praćenje primene propisa koji se odnose na transport opasnog tereta;
 • savetovanje u aktivnostima preduzeća koje su vezane sa transport opasnog tereta;
 • izrada Godišnjeg izveštaja za rukovodstvo preduzeća ili eventualno za lokalne organe vlasti o aktivnostima preduzeća u vezi sa transportom opasnog tereta;
 • izvršavanje obaveze iz odeljka 1.8.3. ADR;
 • nadgledanje i kontrolisanje načina na koji poslodavac učesnik u transportu opasnog tereta postupa sa opasnim teretom;
 • obaveštavanje organa poslovođenja poslodavca učesnika u transportu opasnog tereta o obavezama utvrđenim propisima o transportu opasnog tereta i o načinu njihovog izvršavanja;
 • obuka zaposlenih koji rukuju opasnim teretom, uključujući izmene propisa, kao i vođenje evidencije o izvršenim obukama ;
 • praćenje postupanja preduzeća tokom nabavke transportnih sredstava, uvažavajući posebne zahteve koji važe za transport opasnog tereta;
 • sprovođenje odgovarajuće hitne mere u slučaju bilo kakve nezgode ili vanrednog događaja koji može negativno da utiče na bezbednost transporta, utovara ili istovara opasnog tereta;
 • sprovođenje istrage, a po potrebi i ispostavljanje izveštaja o nezgodama i udesima ili teškim prestupima koji su bili utvrđeni za vreme transporta, za vreme utovara ili istovara opasnog tereta;
 • uvođenje odgovarajuće mere za sprečavanje ponavljanja nezgoda, vanrednih događaja ili nepoštovanja propisa;
 • utvrđivanje da li zaposleni, kao i osoblje koje transportuje opasan teret, utovara ili istovara, raspolaže sa detaljnim objašnjenjima i uputstvima za rad;
 • uvođenje mere za povećanje svesti o rizicima u transportu, utovaru i istovaru opasnog tereta;
 • uvođenje kontrolnih postupaka sa ciljem da se obezbedi potrebna dokumentacija i oprema u transportnim sredstvima koja su predviđena za dati transport;
 • uvođenje kontrolne postupke sa ciljem obezbeđenja poštovanja propisa koji važe za utovar i istovar opasnog tereta;
 • saradnja sa nadležnom inspekcijom za transport opasnog tereta.