PROTIVPOŽARNI APARATI

090kom

pregled pp aparataREMONTNI CENTAR vrši prodaju svih vrsta i tipova vatrogasnih aparata, hidrantske i druge opreme. Osnovni tipovi protivpožarnih aparata i opreme:

aparatis6s9.jpg• Vatrogasni aparati za gašenje prahom - sa bočicom i pod stalnim pritiskom. Ovi aparati sa punjenjem od 1, 2, 3, 6 i 9 kg praha koriste se za gašenje požara na putničkim automobilima (S-1, S-1A), kombi vozilima (S-2, S-2A) i teretnim vozilima do 2 t (S3, S-3A). Za gašenje požara na kamionima, autobusima, cisternama, lokomotivama, benzinskim pumpama, u industrijskim objektima, magacinskim i drugim radnim prostorijama, kao i stambenim zgradama koriste se aparati S-6, S-6A, S-9, S-9A.

aparatco2.jpg• Vatrogasni aparati za gašenje ugljendioksidom - koriste se za gašenje požara na električnim uređajima i instalacijama, prevoznim sredstvima, benzinskim pumpama, hemijskoj industriji i skladištima goriva i tečnih gasova (CO2-5, CO2-10, CO2-30, CO2-60).

aparat_p.jpg• Vatrogasni aparati za gašenje vodom i penom - aparati za gašenje vodom namenjeni su isključivo za gašenje požara klase "A" (u drvnoprerađivačkoj, tekstilnoj, industriji papira, ambalaže, plastike, trgovinama i skladištima navedenih industrija. Aparati za gašenje vodom i vazdušnom penom namenjeni su za gašenje požara "B" klase. Ovim aparatima nije dozvoljeno gašenje požara na električnim instalacijama.