PREGLED I ISPITIVANJE TAHOGRAFA

094tah

tahograf servisObaveza svakog korisnika tahografa ugrađenog u vozilo je da pregled i ispitivanje tahografa izvrši:

• u roku od jedne godine za analogne, odnosno dve godine za digitalne tahografe - od poslednjeg pregleda;
• nakon ugradnje tahografa u vozilo;
• nakon opravke tahografa;
• nakon promene dimenzije pogonskih točkova;
• nakon promene registracione oznake vozila;
• nakon uočavanja bilo kakve neispravnosti rada tahografa;
• nakon uočavanja odstupanja vremena na tahografu od univerzalnog vremena za više od 20 minuta (važi samo za digitalne tahografe);
• nakon upućivanja na pregled od strane nadležnog nadzornog organa

Vaše obaveze, u vezi pregleda analognih i digitalnih tahografa, efikasno i brzo možete ostvariti dolaskom u jednu od ovlašćenih radionica REMONTNOG CENTRA.