PREGLED I ISPITIVANJE DIGITALNIH TAHOGRAFA

094tah

tahografi uvodObaveza svakog korisnika digitalnog tahografa ugrađenog u vozilo je da pregled i ispitivanje tahografa izvrši u roku od dve godine od dana poslednjeg pregleda.

Poslovi pregleda i ispitivanja digitalnih tahografa podrazumevaju preduzimanje sledećih radnji od strane tehničara ovlašćene radionice za tahografe:

• identifikacija i spoljašnji pregled;
• provera integriteta sistema digitalnog tahografa;
• određivanje koeficijenta vozila „w”;
• određivanje efektivnog obima pogonskih točkova „l”;
• kalibracija – u skladu sa uputstvom  proizvođača za dati tip  digitalnog  tahografa, i, na svakih sedam  dana,  vrši skladištenje  podataka  o izvršenim  kalibracijama  na karticu  radionice  i  njihovo preuzimanje  sa  kartice  radionice  i  prenos  na  računar  sa  odgovarajućim  softverom za čuvanje podataka;
• probna vožnja radi provere funkcionalnosti tahografa.

Nakon obavljenog ispitivanja izdaje se Sertifikat (Uverenje) o ispravnosti tahografa i informativna nalepnica o izvršenom pregledu i ispitivanju.