Poslovi montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika

15prtz

Montažom sistema tehničke zaštite smatra se:
1) postavljanje instalacija;
2) ugradnja uređaja i opreme;
3) programiranje, podešavanje (parametrisanje) i ispitivanje sistema tehničke zaštite kao i njegovo puštanje u rad;
4) verifikacija uređaja i opreme, odnosno sistema i tehnički prijem;
5) izrada uputstava za rukovanje;
6) obuku osoblja.

Postavljanje instalacija tehničke zaštite obuhvata ispitivanje i spajanje vodova od spojnih tačaka do sredstava i uređaja tehničke zaštite i vrše ih pravna lica i preduzetnici koji su licencirani za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika (u daljem tekstu: izvođač). Instalacije tehničke zaštite moraju biti izvedene u skladu sa propisima koji uređuju uslove postavljanja elektrotehničkih instalacija.

Nakon postavljanja i ispitivanja instalacija tehničke zaštite ugrađuju se uređaji i oprema. Uređaji i oprema ugrađuju se i podešavaju (parametriraju) shodno projektnoj dokumentaciji i uputstvima proizvođača uređaja i opreme. Svako pojedinačno sredstvo, uređaj ili sistem tehničke zaštite mora imati uputstva za rukovanje koja se pohranjuju u bezbednosnoj kasi vlasnika ili korisnika objekata. Verifikacija uređaja i opreme, odnosno sistema tehničke zaštite koji su ugrađeni u objekat, obavlja se puštanjem u probni rad, a ispravnost se utvrđuje izdatom potvrdom. Obuku osoblja koje će upravljati sredstvima, uređajima ili sistemima tehničke zaštite vrši izvođač.

Tehničkim prijemom sistema tehničke zaštite smatra se:
1) provera ispravnosti i funkcionalnosti svih uređaja i opreme koji čine sistem tehničke zaštite;
2) provera usklađenosti sistema tehničke zaštite sa projektom, odnosno skicom;
3) provera obučenosti osoblja;
4) provera korisničkih uputstava za rukovanje;
5) provera dokaza kvaliteta ugrađene opreme, saglasno seriji standarda kojoj pripada taj proizvod.

Tehnički prijem obavljaju ovlašćeni predstavnik investitora ili korisnik i izvođač.

 

Rešenje o izdatoj licenci