POSEBNA OBUKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA (ZOP)

Predmet: Ponuda za izvođenje posebne obuke iz oblasti zaštite od požara i polaganje stručnog ispita

obuka2019Remontni centar doo, u saradnji sa srednjom školom „Sveti Nikola“, na osnovu Rešenja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije – sektora za vanredne situacije, pod 09 – broj 217-1399/18 od 25.12.2018. godine, u svojim prostorijama organizuje POSEBNU OBUKU za polaganje STRUČNOG ISPITA iz oblasti zaštite od požara (ZOP) – za lica koja rade na poslovima zaštite od požara, koja se izvodi po planu i programu predviđenim Zakonom o zaštiti od požara (Službeni glasnik RS, br.111/2009) i Pravilnikom o posebnoj obuci i polaganju stručnog nispita iz oblasti zaštite od požara (Službeni glasnik RS, br. 92/2010 i 11/2011). Obuka se vrši u savremenim učionicama i na poligonu na adresi Radnička br. 11 u Užicu. Za svakog polaznika biće obezbeđena literatura. Predavanja se organizuju radnim danom u poslepodnevnim časovima, ukupno 18 dana nastave, tako da izvođenje obuke ne utiče na redovne radne obaveze polaznika u organizacijama u kojim su zaposleni.

Predmeti obuhvaćeni programom za polaganje stručnih ispita lica koja rade na poslovima zaštite od požara su:

Normativno uređenje zaštite od požara,

Opasne materije, požar i eksplozije,

Preventivna zaštita od požara,

Sredstva za gašenje požara,

Vatrogasne sprave i oprema,

Taktika gašenja požara,

Stabilni sistemi zaštite od požara i

Praktični deo – vatrogasne vežbe.

Troškovi pripremne nastave i polaganja stručnog ispita zavisiće od broja kandidata koji će se prijaviti u okviru jednog preduzeća. U datu cenu biće uključeni svi troškovi, literatura, skripta, kao i usklađeni termini obuke prema potrebama zaposlenog radnika sa ponavljanjem gradiva pred polaganje stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara.

Dokumentacija za prijavu:

-         Popunjena i potpisana prijava od strane kandidata

-         Izvod iz matične knjige rođenih

-         Overena fotokopija diplome

-         Potvrda poslodavca o vrsti poslova na kojim kandidat radi i o radnom iskustvu

-         Fotokopija lične karte.

Kontakt: tel. 064 / 862-87-51;

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

                       

                                                                                                          ____________________

                                                                                                                                                                       Директор