OHAS 18001

OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Assessment Series/ sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu) je standard koji definiše zahteve za sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu. Namenjen je organizacijama koje žele da uspostave kontrolu nad rizicima koji nose štetnosti i opasnosti po bezbednost radnika.

 

Zaštita zdravlja na radu se odnosi na unapređenje fizičkog i mentalnog zdravlja zaposlenih, i njihovu zaštitu od bolesti i rizika za zdravlje. Bezbednost na radu, sa druge strane, često se definiše kao izbegavanje neprihvatljivog rizika ili povreda. Znači, bezbednost i zdravlje na radu fokusiraju se na identifikaciju zdravlja, kao i opasnosti u vezi bezbednosti, procenu rizika i primenu kontrola za eliminisanje ili minimiziranje rizika.

 

Na osnovu moralnih, pravnih i ekonomskih razmatranja, zdravlje i bezbednost na radu ima vitalnu ulogu za pojedince, kao i za poslodavce. Rukovodstvo organizacije ima moralnu i zakonsku obavezu da obezbedi odgovarajuće uslove za rad, i da posveti dužnu pažnju sprečavanju povreda ili narušavanja zdravlja svih zaposlenih.

 

ohsas18001Prednosti primene i sertifikacije sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu su:

  • postizanje bolje kontrole povrede ili profesionalnih oboljenja,
  • postizanje maksimalne bezbednosti na radnom mestu,
  • doprinosi spremnosti kompanije da pravovremeno otkloni opasnosti,
  • znatno smanjenje pojave incidenata i akcidenata,
  • poboljšava opštu sliku i imidž organizacije.