Izvođenje električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama (zapaljivim gasovima, parama zapaljivih tečnosti i eksplozivnim prašinama) i eksplozivima

17ips

Pravilno i kvalitetno izvođenje radova, prema tehničkim propisima iz oblasti elektrotehnike, zakonu o planiranju i izgradnji, zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu itd. i pravilan izbor električnih uređaja, opreme i materijala i njihovo održavanje je preduslov za odgovarajuće, tehnički sigurno i bezbedno funkcionisanje električnih sistema za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama.
U zavisnosti od izabranog sistemskog rešenja projektom električnih sistema Ex zaštite će  predvideti ugradnju odgovarajućih električnih instalacija, uređaja, opreme i materijala za navedene sisteme: sistemi u Ex zaštiti, uređaji u Ex zaštiti, oprema u Ex zaštiti – motori u u Ex zaštiti, razvodni ormani u Ex zaštiti, upravljački uređaji u Ex zaštiti, svetiljke u Ex zaštiti, prekidači u Ex zaštiti, signalni uređaji u Ex zaštiti, razvodni uređaji u Ex zaštiti, merni uređaji u Ex zaštiti, razvodne kutije u Ex zaštiti itd. Obavezno je potrebno da električna instalacija, uređaji, elektro oprema i materijal budu kvalitetne izrade od poznatih proizvođača kako bi električni sistemi Ex zaštite funkcionisali na pravilan način.