ISO/IEC 17025

iso17025ISO/IEC 17025 (Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje) je standard namenjen svim laboratorijama koje se bave ispitivanjem ili etaloniranjem proizvoda. Sistem menadžmenta kvalitetom laboratorije sadrži organizacionu strukturu laboratorije, uključujući planiranje, procese, administrativne i tehničke operacije, resurse i dokumentaciju koji koriste korisnicima usluga laboratorije, organima uprave koji donose propise i akreditacionim telima zapotvrđivanje ili priznavanje kompetentnosti laboratorije.
Razlozi za primenu standarda ISO/IEC 17025: povećanje efikasnosti i profitabilnosti poslovanja; ispunjavanje zakonskih preduslova za obavljanje pojedinih analiza; zahteva međunarodnih korisnika/isporučilaca koji se odnose na poslovanje po međunarodno priznatim standardima.