ISO/IEC 17020

iso17020ISO/IEC 17020 (Ocenjivanje usaglašenosti - Zahtevi za rad različitih tipova tela koja obavljaju kontrolisanje) je standard izrađen sa ciljem da se promoviše poverenje u tela koja sprovode kontrolisanje. Kontrolna tela sprovode ocenjivanja za privatne klijente, svoje matične organizacije, ili organe vlasti, s ciljem da se pruže informacije o usaglašenosti
predmeta koji se kontrolišu sa propisima, standardima, specifikacijama, šemama za kontrolisanje, ili ugovorima. Parametri kontrolisanja obuhvataju pitanja koja se odnose na količinu, kvalitet, bezbednost, pogodnost za upotrebu i na stalnu usklađenost sa zahtevima za bezbednost instalacija ili sistema tokom rada. U ovom međunarodnom standardu harmonizovani su opšti zahtevi sa kojima kontrolna tela moraju da budu usklađena da bi se osiguralo da su njihove usluge prihvatili klijenti i nadzorni organi.