ISO 9001

Od svog prvog pojavljivanja 1987. godine pa do danas, ni jedan drugi međunarodni standard nije izvršio toliki uticaj na organizacije širom sveta kao što je to uradio standard ISO 9001. ISO 9001 (quality management system/sistem menadžmenta kvalitetom) je jedan od najrasprostranjenijih međunarodnih standarda. Sadrži zahteve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama. Ovaj standard je primenljiv na sve organizacije, bez obzira na delatnost i veličinu. Zasnovan je na procesnom pristupu.
iso9001Prednosti primene i sertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom su:

  • poboljšanje poslovne sposobnosti i produktivnosti,
  • povećanje zadovoljstva korisnika,
  • sticanje i učvršćivanje poslovnog poverenja kod korisnika,
  • kontinualno poboljšanje performansi,
  • bolje razumevanje procesa u organizaciji,
  • jasno definisanje odgovornosti i ovlašćenja,
  • poboljšavanje interne i eksterne komunikacije u organizaciji,
  • poboljšavanje finansijskih uspeha organizacije, itd.

Svaka uspešna organizacija treba da prepozna i zadovolji potrebe i očekivanja svojih korisnika, zainteresovanih strana, zaposlenih, dobavljača, vlasnika, društvene zajednice, kako bi se stekla prednost u odnosu na konkurenciju, a na što efikasniji način.