ISO 14001

ISO 14001 (EMS - environmental management system/sistem menadžmenta životnom sredinom) je standard koji specificira zahteve kojima se postavlja okvir za razvijanje sistema menadžmenta zaštite životne sredine. Primenjiv na svaku organizaciju, bez obzira na njenu delatnost, koja želi uspostaviti, implementirati, održavati i unapređivati sistem menadžmenta zaštite životne sredine. Osnovna namera standarda ISO 14001 je da se na globalnom nivou poboljša uticaj organizacija i pojedinaca na životnu sredinu.
Standard ISO 14001 ne utvrđuje apsolutne zahteve u pogledu učinkazaštite životne sredine, osim u odnosu na obaveze date u okviru politike životne sredine da će se organizacija usaglasiti sa zakonskim i drugim zahtevima, da će raditi na sprečavanju zagađivanja i stalnom unapređivanju.

 

iso14001Prednosti primene i sertifikacije sistema menadžmenta životnom sredinom su:

 • smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu,
 • smanjenje rizika od ekoloških katastrofa,
 • povećanje sposobnosti brze i efikasne intervencije,
 • poboljšani ugled i stvaranje poverenja kod zajednice,
 • kompetitivna prednost,
 • pravna sigurnost zbog poštovanja propisa iz oblasti zaštite životne sredine,
 • lakše dobijanje ovlašćenja i dozvola od lokalnih i državnih vlasti,
 • poboljšanje ugleda organizacije, kao i ugleda njenih klijenata,
 • bolje korišćenje energije i zaštita voda, pažljivo biranje sirovina i kontrolisana reciklaža otpada,
 • smanjenje troškova zbog reaktivnih upravljačkih strategija kao što su popravke, čišćenja, plaćanje kazni zbog nepoštovanja propisa,
 • poboljšanje kvaliteta radnih mesta i podizanje morala zaposlenih, itd.

 

Obavljanjem svojih procesa, u toku proizvodnje svojih proizvoda ili pružanju svojih usluga, svaka organizacija koristi prirodne resurse i neobnovljive izvore energije, a  istovremeno, stvara sekundarne proizvode kao i otpad. Sistem menadžmenta životnom sredinom je koristan alat, koji omogućava organizacijama bilo koje veličine ili tipa da kontrolišu uticaj njihovih aktivnosti, proizvoda i usluga na životnu sredinu.