CILJEVI
ciljeviSTRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

 

Obrazovanje odraslih kroz različite obuke  je organizovan proces učenja i osposobljavanja,  po posebnim planovima i programima, usmerenim ka usavršavanju, specijalizaciji i dopunjavanju znanja, veština, sposobnosti i stavova.
 
Odrasli se mogu tokom života obrazovati, proširivati, produbljivati i osavremenjavati, znanje i veštine kroz organizovani proces obrazovanja i na drugi način, proveravati tako stečeno znanje i veštine .
 
Ciljevi obrazovanja odraslih su:
• poboljšanje obrazovne i kvalifikacione strukture
• osposobljavanje i doobuku nezaposlenih i zaposlenih u privrednim društvima i drugim oblicima organizovanja;unapređivanje mogućnosti zapošljavanja stanovništva
• omogućavanje obrazovanja i sticanje znanja i vještina koje odgovaraju ličnim spo-sobnostima i životnom dobu pojedinca.
• stvaranje osnova za održivi društveno-ekonomski razvoj na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou• povećanje profesionalne mobilnosti i fleksibilnosti radno aktivnog stanovništva;
• smanjenje siromaštva,
• unapređivanje kvaliteta života – ličnog, porodičnog, prirodnog i socijalnog okruženja;
 
Programi obuka odraslih su namenjeni osposobljavanju odraslih  koji žele da se :
• prekvalifikuju
• dokvalifikuju
• stiču specijalistička znanja i veštine
• osposobljavanju nezaposlenih za potrebe tržišta rada - zatim  usavršavanju radi postizanja višeg stepena znanja u profesiji
• podizanja produktivnosti rada.
 
Poslodavac može, radi prilagodjavanja tržišnim zahtevima i promenama, novim tehno-loškim i radnim procesima, uputiti zaposlene na različite oblike osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih.