STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA POZNATOG POSLODAVCA

04cze

Šumarstvo i prerada drveta

 
prerada drveta• Rukovalac motornom testerom
• Rukovalac šumskom mehanizacijom  - šumski traktor...
• Rukovalac stolarskim mašinama
• Rukovalac trimerom
 
 
 
 
 
 
Saobraćaj

saobracaj.jpg• Obuke  za vozače - upotreba analognih tahografa
• Obuke  za vozače - upotreba digitalnog  tahografa
• Signalisti i vezači tereta
• Rukovaoc auto dizalicom
• Rukovaoc kamionskom dizalicom
• Signalista pri izvođenju radova na i u blizini saobraćajnice
• ADR - rukovaoci opasnim materijama na pumpama
 
 
 
 
Prerada metala

 
prerada_metala.jpg• Poslužilac uređaja za obradu metala peskarenjem
• Mašinski sekač - krojač metala
• Brusač - sekač metala
• Pomoćnik bravara
• Pomoćnik limara
• Pomoćnik autolimara
• Pomoćnik metalopresera
• Elektro-zavarivac REL postupkom
• Elektro-zavarivac MIG  postupkom
• Elektro-zavarivac MAG  postupkom
• Elektro-zavarivac TIG  postupkom
• Lemilac
• Izrađivač sitne metalne galanterije
• Obrađivač metala
• Metalopreser
• Zavarivač - rezač gasom
• Metalofarbar – lakirer metala
• Izvođač površinske zaštite
 
Servis

 
servis.jpg• Pomoćnik mehaničara
• Pomoćnik autoelektričara
• Pomoćnik limara
• Pomoćnik vulkanizera
• Autoperač - podmazivač
• Vulkanizer
• Mehaničara
• Autoelektričara
• Limara
 
 
Prerada plastike

 
prerada_plastike.jpg• Poslužilac mašina i uređaja za preradu polimera
• Rukovalac mašina i uređaja za preradu polimera
• Rukovalac  mašinom  za štampuplastike
• Rukovalac mlinom za plastiku
• Rukovalac ekstruderom
• Rukovalac opremom za proizvodnju PVC stolarije
 
 
Montaža

montaza.jpg• Pomoćnik montera cevovoda
• Pomoćnik montera metalnih konstrukcija
• Pomoćnik montera uređaja hidraulike i pneumatike
• Pomoćnik vodoinstalatera
• Pomoćnik instalatera grejanja
• Pomoćnik instalatera klimatizacije
• Pomoćnik elektromontera instalacija i mašina
• Monter cevovoda
• Monter metalnih konstrukcija
• Mašinski monter
• Vodoinstalater
• Instalater grejanja
• Instalater klimatizacije
• Signalista pri izvođenju radova na i u blizini saobraćajnice
 
 
Održavanje

 
• Manipulant u održavanju mašina i postrojenja
• Pomoćnik mašiniste gasne stanice
• Pomoćnik mašiniste za kompresorske stanice
• Mehaničar za građevinske mašine
• Mehaničar za grafičke mašine
• Mehaničar za mašine za šivenje
• Mehaničar za uređaje za merenje i regulaciju
• Mehaničar za uređaje hidraulike i pneumatike
• Mehaničar za rashladne uređaje
 
 
Grafička struka

 
• Pomoćni grafičar
• Poslužilac grafičkih mašina
• Pomoćnik knjigovesca
• Pomoćnik mašiniste grafičke obrade i prerade
• Pomoćnik kartonažera
• Grafičar
• Grafički montažer
• Knjigovezac
• Mašinista grafičke dorade i prerade
• Mašinista ravne štampe - ofset
 
 
Tekstilna struka

 
• Manipulant u tekstilstvu
• Pomoćni tekstilni radnik
• Premotač tekstilnih vlakana
• Pomoćnik štampara tekstila
• Tekstilni radnik
• Šivač tekstila
• Pegler tekstilne konfekcije
• Krojač tekstila
• Šivač konfekcije
 
 
Građevina

 
• Pomoćni građevinski radnik
• Pomoćnik armirača
• Pomoćnik betonirca
• Pomoćnik tesara
• Pomoćnik zidara
• Pomoćnik montažera - utezača
• Pomoćnik izolatera - asfaltera
• Pomoćnik hidrograđevinara
• Pomoćni rukovalac jednostavnih građevinskih mašina
• Armirač
• Betonirac
• Tesar
• Zidar
• Izolater
• Asfalter
• Kaldrmar
• Rukovalac jednostavnih građevinskih mašina
• Putar
• Signalista pri izvođenju radova na i u blizini saobraćajnice
• Montažer skela
• Rukovaoc mašinom za malterisanje
• Rukovaoc mašinom za gletovanje i krečenje
• Rukovaoc mašinom za izradu cementne košuljice
• Pomoćnik podopolagača
• Pomoćnik građevinskog keramičara
• Pomoćnik građevinskog gipsara
• Pomoćnik kamenoresca
• Pomoćnik zastakljivača
• Podopolagač
• Građevinski keramičar
• Građevinski gipsar
• Fasader
• Zastakljivač
• Moler-farbar
• Obuka za rad na visini
• Poslužilac mašina i uređaja za proizvodnju građevinskog materijala
• Poslužilac mašina i uređaja za proizvodnju građevinskih elemenata
• Rukovalac mašina i uređaja za proizvodnju građevinskog materijala
• Rukovalac mašina i uređaja za proizvodnju građevinskih elemenata
• Rukovaoc betonskom bazom
• Rukovaoc asvaltnm bazom
• Rukovaoc drobiličnim postorjenjem
• Staklarski manipulant
• Pomoćni staklar
• Pomoćnik obrađivača stakla
• Staklar
• Obrađivač stakla
 
Reciklaža otpada

 
• Radnik na selekciji i reciklaži papirnog otpada
• Radnik na selekciji i reciklaži metalnog otpada
• Radnik na selekciji i reciklaži  elektronskog otpada
• Radnik na selekciji i reciklaži baterija i akumulatora
• Garažer
• Rukovalac komunalnih vozila
• Komunalni putar
• Obuka za rad na visini
• Domar
• Radnik na iznošenju smeća
• Vozač komunalnog vozila
• Radnik na selekciji komunalnog otpada
• Radnik na reciklaži komunalnog otpada
 
Obuka za sekače sekundarnih sirovina

rucnogasnosecenje.jpgU okviru Centra za edukaciju 24.decembra 2012.god počinje obuka za SEKAČE SEKUNDARNIH SIROVINA prema Programu obuke koji obuhvata savladavanje tehnološkog postupka ručnog gasnog rezanja različitih materijala, korišćenja opreme za rad i primenu mera neophodnih za bezbedan rad pri sečenju sekundarnih sirovina.
 
 
 
 
 
Energetska postrojenja

• Rukovalac kotlovima na čvrsto gorivo
• Rukovalac kotlovima na tečno gorivo
• Rukovalac gasnim kotlovima
• Elektromonteri – rad na elektroenergetskim postrojenjima
 
 
Sredstva unutrašnjeg transporta

viljuskar.jpg• Rukovalac viljuškarom
• Rukovalac radnom platformom
• Rukovalac dizalicom (mosnom, konzolnom, toranjskom)
 
 
Građevinska mehanizacija

• Rukovalac građevinskim mašinama (bager, kombinovana mašina, utovarivač, grejder, valjak, buldožer, finišer, mašina za sabijanje tla)
• Rukovalac betonskom bazom
• Rukovalac asfaltnom bazom
• Rukovalac drobiličnim postrojenjem
 
 
Ostale obuke

• Obuka prema potrebama naručioca