STRUČNI SEMINARI
Pripremni seminar za polaganje stručnog ispita iz BZR

seminar02.jpgPored različitih oblika stručnog osposobljavanja i usavršavanja odraslih osoba, Remontni centar d.o.o. organizuje i seminar  za pripremu kandidata za polaganja stručnog ispita iz bezbednosti i zdravlja na radu. Ovaj seminar je prvenstveno namenjen osobama koje će kod poslodavaca profesionalno obavljati poslove bezbednosti i zdravlja na radu, kao i svim drugim licima koja žele da polažu stručni ispit pred komisijom Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.
 
Program ovog seminara  u potpunosti pokriva sadržaj Programa za polaganje stručnog ispita  za obavljanje poslova bezbednosti i zdravla na radu. Polaznici dobijaju literaturu i sve potrebne smernice za savladavanje neophodnog gradiva za polaganje ispita od stučnih lica sa višegodišnjim praktičnim iskustvom u obavljanju poslova bezbednosti i zdravlja na radu. 
 
Seminare odnosno kurseve iz ove oblasti organizujemo u Užicu, a po dogovoru i u drugim gradovima Srbije.
 
26.novembra 2012 pocinje pripremni seminar  za polaganje stručnog ispita iz  BZR u Prijepolju. Prijavu kandidata mozete ostvariti putem telefona ili popunjenom prijavom za seminar.
 
 
 
Seminar unapređenja BZR - primena u praksi

seminar01.jpgOvaj seminar je namenjen licima koja se već profesionalno bave poslovima bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodaca, a sa ciljem unapređenja i proširenja stečenih praktičnih znanja.
 
Poslovi lica za bezbednost i zdravlje na radu podrazumevaju besprekorno poznavanje i kontinuirano praćenje zakona, pravilnika i standarda.
 
Veliko prakično iskustvo naših predavača će Vam učiniti dostupnijom i razumljivijom materiju koju treba savladati kako bi ste mogli unaprediti Vaše znanje i poslovanje u domenu bezbednosti i zdravlja na radu. U sklopu seminara Unapređenja BZR omogućava i upoznavanje sa zakonima ,propisima i standardima iz oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu kao i tehničkim normativima i zakonima iz drugih oblasti koji u velikoj meri utiču na povećanje nivoa bezbednosti i zdravlja na radu.
 
Prema planu centra za edukaciju u poslednjoj nedelji  decembra  2012 biće održan jednodnevni   Seminar unapređenja BZR - primena u praksi. Prijave za učešće na seminaru pute putem telefona ili prijavom na email.