7. Kontrolisanje elektroinstalacija niskog napona

16kt

Električne instalacije se kontrolišu pre puštanja u rad, periodično, kao i posle izvršene rekonstrukcije ili remonta. Pregled električne instalacije vrši se prema članu 192. Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ("Službeni list SFRJ" broj 53/88) i on obuhvata proveru:

• zaštite od električnog udara, uključujući merenja razmaka kod zaštite preprekama ili kućištima, pregradama ili postavljanjem opreme van dohvata ruke;
• mere zaštite od širenja vatre i od termičkih uticaja provodnika prema trajno dozvoljenim vrednostima struje i dozvoljenom padu napona;
• izbor i podešenosti uređaja i uređaja za nadzor;
• ispravnost postavljanja odgovarajućih rasklopnih uređaja u pogledu rastavnog razmaka;
• izbora opreme i mere zaštite prema spoljašnjim uticajima;
• raspoznavanje zaštitnog i neutralnog provodnika;
• prisustvo šema, tablica sa upozorenjima ili sličnim informacijama;
• raspoznavanje strujnih kola, osigurača, sklopki, stezaljki i druge opreme;
• spajanje provodnika;
• pristupačnost i raspoloživost prostora za rad i održavanje.