5. Kontrolisanje instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova

16kt

Kontrolisanje instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova je pregled, ispitivanje i provera ispravnosti instalacije i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova koja se utvrđuje prvim i periodičnim kontrolisanjem.

Prvo kontrolisanje instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova je provera ispravnosti i ispitivanje (ili merenje) koje se obavlja odmah nakon ugradnje ili rekonstrukcije instalacije koje se vrši pre stavljanja u upotrebu izgrađene odnosno rekonstruisane instalacije.

Periodično kontrolisanje instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova je provera ispravnosti i ispitivanje (ili merenje) instalacije koje se obavlja periodično u propisanim vremenskim razmacija nakon prvog kontrolisanja, jednom u šest meseci uvažavajući posene propise iz održavanja.

REŠENJE MUP-a ZA KONTROLISANJE INSTALACIJA I UREĐAJA ZA DETEKCIJU EKSPLOZIVNIH I ZAPALJIVIH GASOVA