2. Kontrolisanje mobilnih uređaja za gašenje požara

16kt

Kontrolisanje mobilnih uređaja za gašenje požara obuhvata pregled, ispitivanje i proveru ispravnosti koja se utvrđuje periodičnim i kontrolnim ispitivanjem.

Periodično ispitivanje mobilnih uređaja za gašenje požara je pregled, provera ispravnosti i ispitivanje koje se obavlja periodično u propisanim vremenskim razmacima nakon postavljanja, jednom u šest meseci.

Kontrolno ispitivanje mobilnih uređaja za gašenje požara je pregled, provera ispravnosti i ispitivanje koje se obavlja najmanje svake pete godine, odnosno nakon petnaest godina korišćenja uređaja na svake dve godine.

REŠENJE MUP-a ZA KONTROLISANJE MOBILNIH UREĐAJA ZA GAŠENJE POŽARA