1. Kontrolisanje instalacija hidrantske mreže za gašenje požara

16kt

Kontrolisanje instalacija hidrantske mreže za gašenje požara je pregled, ispitivanje i provera ispravnosti instalacije hidrantske mreže za gašenje požara koja se utvrđuje prvim i periodičnim kontrolisanjem.

Prvo kontrolisanje instalacije hidrantske mreže za gašenje požara je provera ispravnosti i ispitivanje (ili merenje) koje se obavlja odmah nakon ugradnje ili rekonstrukcije instalacije koje se vrši pre stavljanja u upotrebu izgrađene odnosno rekonstruisane instalacije.

Periodično kontrolisanje instalacije hidrantske mreže za gašenje požara je provera ispravnosti i ispitivanje (ili merenje) instalacije koje se obavlja periodično u propisanim vremenskim razmacija nakon prvog kontrolisanja, jednom u šest meseci uvažavajući posene propise iz održavanja.

REŠENJE MUP-a ZA KONTROLISANJE INSTALACIJA HIDRANTSKE MREŽE ZA GAŠENJE POŽARA